Zverejniť.sk

描述

Plugin umožňuje vložiť na stránku tabuľky s dokumentami – objednávkami, zmluvami či faktúrami a tiež pridá možnosť vkladať dokumenty do systému Zverejniť.sk.

Právne a technické informácie:

Plugin Zverejniť.sk nekomunikuje so serverom zverejnit.sk bez vedomia užívateľa. K priamej komunikácií medzi systémom WordPress a serverom www.zverejnit.sk nikdy nedochádza – komunikácia môže prebiehať len pomocou odkazov (napr. Vložiť dokument, Test konfigurácie…) – tieto odkazy sú načítané len prostredníctvom webového prehliadača. Plugin Zverejniť.sk nevytvára žiadne Cookies bez výslovného súhlasu užívateľa a/alebo návštevníka tejto webovej stránky. Plugin Zverejniť.sk nezasiela a nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Plugin Zverejniť.sk po vložení shortcode vloží do webstránky vlastný script uložený na serveri zverejnit.sk, ktorý vykreslí dáta v tabuľke, záložné zobrazenie v prípade nepovolených scriptov a záložné zobrazenie v prípade nepovolenia rámov.

https://www.zverejnit.sk/ochrana-sukromia/ – Zásady ochrany osobných údajov
https://www.zverejnit.sk/podmienky.pdf – Podmienky používania služby Zverejniť.sk

Podpora a pomoc s inštaláciou

Viac informácií na https://www.zverejnit.sk

安裝

Nainštalujte plugin, aktivujte ho a prejdite do menu Zverejniť.sk.
Postupujte podľa pokynov pluginu.

常見問題

Kde získam UID?

UID nájdete po prihlásení na Zverejniť.sk v sekcií Subjekt – https://www.zverejnit.sk/panel/subjekt

Kde získam privátny kľúč?

Kľúč nájdete po prihlásení na Zverejniť.sk v sekcií Subjekt – https://www.zverejnit.sk/panel/subjekt

評價

There are no reviews for this plugin.

貢獻者及開發者

“Zverejniť.sk” 是一個開源的軟體。以下的人對這個外掛作出了貢獻。

貢獻者

將 Zverejniť.sk 外掛本地化為台灣繁體中文版。

對開發相關資訊感興趣?

任何人均可瀏覽程式碼、查看 SVN 存放庫,或透過 RSS 訂閱開發記錄

修改日誌

1.0

  • Prvé vydanie pluginu