Gsheet Contact Addons & ShortCode

描述

Plugins by Viet Nam Convert: https://webnganh.vn/ – https://ifnt.vn/
Plugin hỗ trợ khởi tạo các khung liên hệ của Contact Form 7 đưa về Google Sheet và có thể sử dụng chung cùng với Contact Form 7 gửi về cùng 1 thời điểm.
Để sử dụng cả phần gửi mail về Gmail hãy tải thêm SMTP Plugins.

Demo

Link demo: http://shop.okechua.com/test/

Google Sheet to Check submitted Data link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UEoqhqtSRnMOTnuHSo5XMteKPLS5jrLBUUfURJ-mr9Y/

Version 1.0.2

Cập nhật và sửa lại lỗi gửi về Gmail.

螢幕截圖

  • Màn hình kích hoạt API Google Sheet
  • Màn hình bên trong cài đặt cho từng Contact Form hợp lệ.

常見問題

Setting APi Google tab ?

  • Admin Panel > Contact Form 7 > Google Sheet Contact > List Form > Tab Google Sheets CF7

Price plugins ?

  • Free

評價

2021年9月16日
Tôi đã cài và sử dụng rất tốt, vừa nhận được mail từ Cf7 và nhận trong Google Sheet driver. mong là sắp tới có thêm các tính năng thêm cho plugin
閱讀全部1個評價

貢獻者及開發者

“Gsheet Contact Addons & ShortCode” 是一個開源的軟體。以下的人對這個外掛作出了貢獻。

貢獻者

修改日誌

1.0.1

Update JS check API

1.0.2

Update code suitable version WordPress