This plugin has been closed as of 2023年10月27日 and is not available for download. 原因:安全性問題。

quick-call-button

評價

2021年10月5日
Dễ chỉnh sửa màu, vị trí, hiệu ứng bắt mắt, nói chung không có gì để chê cả
2021年8月9日
Pluggin rất đẹp và chạy tốt, tuy nhiên sau khi cập nhất lên Wordpress 5.8 thì đã bị lỗi, không hoạt động được nữa (nút không hiển thị). Rất mong bạn sớm cập nhật lại Pluggin để cộng đồng tiếp tục được sử dụng.
2020年9月28日
No complaints. Works well. Choose this because it was a bit more customizable than another popular similar plugin. thanks
閱讀全部24個評價

貢獻者及開發者

“Quick Call Button” 是一個開源的軟體。以下的人對這個外掛作出了貢獻。

貢獻者

將 Quick Call Button 外掛本地化為台灣繁體中文版。

對開發相關資訊感興趣?

任何人均可瀏覽程式碼、查看 SVN 存放庫,或透過 RSS 訂閱開發記錄