EchBay For Flatsome

描述

This plugin for user in Vietnam only!

Plugin này nhằm hỗ trợ các bạn sử dụng theme của EchBay.com trên nền tảng Flatsome có thể tùy biến thêm một số vấn đề liên quan đến HTML một cách nhanh chóng, dễ dàng. Plugin cũng thêm 1 số widget để sử dụng thuận tiện hơn so với bản Flatsome mặc định.

螢幕截圖

  • Setting in admin.

安裝

  1. Upload echbay-fb-flatsome folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the Plugins admin menu in WordPress
  3. Go to menu Webgiare Plugins menu and For Flatsome menu in WordPress for custom setting.

評價

There are no reviews for this plugin.

貢獻者及開發者

“EchBay For Flatsome” 是一個開源的軟體。以下的人對這個外掛作出了貢獻。

貢獻者

將 EchBay For Flatsome 外掛本地化為台灣繁體中文版。

對開發相關資訊感興趣?

任何人均可瀏覽程式碼、查看 SVN 存放庫,或透過 RSS 訂閱開發記錄

修改日誌

Version 1.0.0

  • None