This plugin has been closed as of 2024年4月28日 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

button-contact-vr

評價

2024年1月16日
به نظرم بهترین افزونه برای دکمه تماس است که تا به حال دیده ام. بسیار سبک و تنظیمات بسیار ساده و راحت.
2023年2月17日
Ngoài ô nhập số điện thoại, bạn có thể cho ô nhập nhãn không, vd số 0344567876 mình muốn nó hiển thị thành 0344.567.876 hoặc 0344 567 876, thì hiện chưa có chỗ nhập
2022年7月4日
Đây là css mình được chủ plugin chỉ để hiện phone bar trên mobile các bạn dán vào css setting plugin là ok `.phone-bar a, .phone-bar { max-height: 40px; display: block !important; line-height: 40px; padding: 0px 10px 0px 50px; }
2022年7月4日
Phần mess của fb không rung lắc như của zalo và các ứng dụng chat khác, nó cũng không xếp thẳng hàng cùng những ứng dụng kia.
閱讀全部16個評價

貢獻者及開發者

“Button contact VR” 是一個開源的軟體。以下的人對這個外掛作出了貢獻。

貢獻者

Button contact VR 外掛目前已有 2 個本地化語言版本。 感謝所有譯者為這個外掛做出的貢獻。

將 Button contact VR 外掛本地化為台灣繁體中文版。

對開發相關資訊感興趣?

任何人均可瀏覽程式碼、查看 SVN 存放庫,或透過 RSS 訂閱開發記錄